• Příprava meetingů
• Benchmarking
• Meeting minutes
• Průzkum trhu
• Vkládání údajů do databaze
• Příprava prezentací
• E-maily
• Social media management
• Program pro business návštěvy
• Průzkum cestovateských aktivit
• Plánování harmonogramu
• Založení firmy
• Management Vašeho času a rozvrhu
• Word/Excel
• Prodej
• Organizování večírků
• Obchodní & osobní korespondence
• Zařizování a návštěva schůzek
• Právní dokumenty
• Podpora Vašim zákazníkům
• Získávání nových zákazníků
• IT podpora
• Analýzy trhu
• Networking
• Osobní úkoly
• Průzkum služeb (mystery shopping)
• Nákupy
• Daňové poradenství
• Plánovaní dovolené
• Výstavba webové stránky & její monitorování
• Vkládání dat do tabulkového editor, CRM atd.
• Kontaktování zákazníků za účelem dodání platby
• Účetnictví
• Vkládání Vašich faktur do účetního software
• Udržování aktualizovaných finančních záznamů
• Udržování aktualizovaného CRM
• Management & tvorba Vaši prezentace na sociálních médiích
• Vytvoření blogu & příspěvků
• Vytvoření e-mail marketingových kampaní
• Průzkum Vaší konkurence
• Vytvoření reklamy
• Provádění korektur
• Optimalizace stránek & SEO
• Vytvoření a organizace marketingových kampaní
• Rozvíjení nových podnikatelských strategii
• Vytvoření marketingových a obchodních materiálů
• Napsání článků /blogu /marketingového e-mailu
• Napsání Tweetů / Facebook příspěvků 
• Napsání obsahu webu / newsletters
Business Assistant / administration
Consider it done!
Executive Personal Assistant
Please contact us through the form below or telephone: +420776143350
You can contact us Monday- Friday  9am -9pm
Co Nabízíme
Extraordinary Assistants For Extraordinary People - Faster, Cheaper & Better - Your On-demand Workforce a Click Away
EN  |  CZ